Velká Británie - Cornwall - po stopách krále Artuše a národní park Dartmoor - bus

cena od 16 290 Kč termín: 12.07.2019 délka: 9 dní (zájezd č. 445636)

9 - denní zájezd

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti narodil v Tintagelu. Poznáme výjimečnou oblast - civilizací nedotčené vesnice, romantická a tajemná vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v rušných městech.

Poznámka: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Ubytování: hotel

6x ubytování - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování: snídaně

6x snídaně

Doprava: autokarem

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

Program zájezdu

1. den:v odpoledních hodinách odjezd z ČR (cca 17:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den:ráno přejedeme do Anglie a pokračujeme na jih do přímořského letoviska BRIGHTON, majestátní sídlo výstředního pavilonu ROYAL PAVILION, Palace Pier. Odpoledne PORTSMOUTH s bohatou námořní minulostí, prohlídka FLAGSHIP PORTSMOUTH s bývalou vlajkovou lodí admirála Nelsona nebo lodi Mary Rose, vyhlídková věž Spinnaker Tower, nábřeží The Point. Ubytování v Portsmouthu.
3. den:cesta na jihozápad Anglie, zastávka v hrabství Dorset na POLOOSTROVĚ PURBECK, prohlídka hradu CORFE, který patří mezi 15 nejúchvatnějších hradů světa. EXETER s jedinečnou katedrálou sv. Petra. Anglická riviéra, panoramatická cesta podél pobřeží, krátká návštěva lázeňských městeček PAIGNTON, BRIXHAM. Příjezd do PLYMOUTHU, město s bohatou historií mořeplavby. Zde se ubytujeme na 4 noci.
4. den:celodenní výlet do jižní části CORNWALLU. Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT, příjemné městečko PENZANCE u zátoky Mount´s Bay a MINACK THEATRE, impozantní divadlo na skalním útesu, možnost koupání na pláži PORTHCURNO. Nejzápadnější bod Anglie LAND´S END, malebné pobřeží, nekonečné výhledy na Atlantik (variantně dle horšího počasí typicky angl. letovisko ST. IVES, podvečerní prohlídka města, fotogenický přístav).
5. den:celodenní výlet do západní části CORNWALLU. Rybářský přístav TINTAGEL s rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, zříceniny Artušova rodného hradu. Prohlédneme si viktoriánské sídlo a zahrady LANHYDROCKU a chráněné vřesoviště BODMIN MOOR mj. zde navštívíme hospodu Jamaica Inn, kterou proslavila Daphne du Maurierová ve známém příběhu o pašerácích. Dnes tu je restaurace a malé muzeum.
6. den:výlet do NP DARTMOOR, divoká vřesoviště vytvořila hrůzostrašné prostředí pro detektivní román Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský. Procházka NP, PRINCETOWN, nejvýše položená osada v celé Anglii (420 m n. m.), miniaturní vesnice POSTBRIGE se středověkým žulovým mostem a pokračujeme kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem (variantně Plymouth, návštěva přístavu a největšího mořského akvária v Británii). Odjezd do PLYMOUTHU, prohlídka města a přístavu, historický komplex plymoutských doků, kde se od napoleonských válek stavěly válečné lodě, návrší PLYMOUTH HOE, tudorovská přístavní čtvrť BARBICAN.
7. den:GLASTONBURY, město zahalené tajemstvím a opředené mýtem o králi Artušovi, Glastonburské opatství. Procházka na vrch GLASTONBURY TOR, označovaný za bájný ostrov AVALON, kde byl údajně král Artuš pohřben. WELLS, majestátní katedrála, VICARS´CLOSE, jedna z nejstarších zcela zachovalých ulic v Evropě. BATH, histor. jádro gregoriánského lázeň. střediska, možnost návštěvy římských lázní. Odjezd na ubytování.
8. den:pěší prohlídka významných památek LONDÝNA s průvodcem. V podvečer odjezd do ČR. Příjezd v odpoledních hodinách (přejezd hranic cca 13:00 hod).
9. den:předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.


Podobné zájezdy v této destinaci

14 590 Kč
Základní cena od 14 590 Kč

Velká Británie - Anglie, Wales, Skotsko

Velká Británie, Anglie
Tento zájezd nabízí zajímavý průřez Velkou Británií. Program zájezdu neopomíjí ani historické památky staré Anglie (Londýn, York, Chester, Salisbury aj.), hrady ve Walesu, přírodně lákavé oblasti (národní park Snowdonia, jezerní oblast Lake District, skotské hory, jezero Loch Ness, magické kamenné monolity…
termín: 03.08.2019 délka: 9 dní
14 990 Kč
Základní cena od 14 990 Kč

Londýn a Harry Potter letecky

Velká Británie, Anglie
Letecký zájezd do Londýna vás zavede na řadu míst, která jsou v Londýně spojena s filmovými hity (Harry Potter, Notting Hill) či proslulými britskými hudebními skupinami (The Beatles). Ale samozřejmě nebude chybět ani řada dalších zajímavých míst Londýna, především těch, která nejsou běžně v nabídce…
termín: 02.08.2019 délka: 3 dny
20 990 Kč
Základní cena od 20 990 Kč

Velká Británie - Z Dorsetu přes Cornwall až na konec světa

Velká Británie, Anglie
Cestou do Anglie opět navštívíme krásný ostrov Isle of Wight. Tentokrát půjdeme nejkrásnějšími partiemi pobřeží západního cípu ostrova a přes vnitrozemí, abychom opět dosáhli moře. Při našem putování jižní Anglií nás čekají túry po malebném pobřeží Dorsetu a Cornwallu s jedinečnými přírodními scenériemi…
termín: 11.07.2019 délka: 11 dní

Nabízí

CK Poznání s.r.o.

CK Poznání s.r.o.

Palackého třída 2744
53002 Pardubice
telefon: 466535401

Poptat tento zájezd

Další nabídka v této destinaci

Aktuální počasí

Blackpool 4 °C
Bournemouth 8 °C
Edinburgh 7 °C
Farnborough 5 °C
Londýn 4 °C
Londýn / Gatwick 4 °C
Manchester 6 °C
Northolt 0 °C
Stansted 5 °C

Základní informace

Velká Británie

Velká Británie
Hlavní město: London
Počet obyvatel: 60 318 336
Měna: GBP
Rozloha: 244,493 km2

Místopisy

  • Skotsko

    Skotsko zabírá přibližně jednu třetinu ostrova Velká Británie a je druhou největší zemí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Patří k němu i čtyři souostroví,…

  • Wales

    Wales je země bohatá na historii i přírodní krásy a kulturou se odlišuje od ostatních zemí Spojeného království. Leží na západním poloostrově ostrova Velká Británie a sousedí…

zavřít

Odeslat stránku emailem

Kolik je jedna+dva?... vložte správnou číslici (jde o ochranu proti spamu)
Dobrý den,

< Vaše jméno > Vám zasílá doporučení k návštěvě stránky:
http://velka-britanie.vasezajezdy.cz/zajezdy/velka-britanie-cornwall-po-stopach-krale-445636/
(Nepovinný) text Vašeho vzkazu:


Děkujeme za Vaši návštěvu.

http://velka-britanie.vasezajezdy.cz